ساها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

بین دو تمدن کهن هند و سومر بوده و حتی می توان گفت. که هنديان و . علوفه، ذرت دانه ای و علوفه ای، سبزيجات و محصوالت جالیزی و. باغی می .. دستگاه سنگ شکن فکی. 1.

دکتر پرویز قدوسی - دانشگاه علم وصنعت

دانشگاه بنگلور، هند، 1358 . 8- تدوین دستورالعمل استفاده از پودر سنگ کارخانه های سنگ شکن ایران٬ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری٬ 1390. 9- تدوین . استاندارد ملات بنایی، تعیین جرم حجمی ملات تازه، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1386. ... بررسی و ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن دانه سبک با استفاده از.

فرم فهرست تامين كنندگان تاييد شده اداره‌كل استاندارد .

*نخ – اندازه گیری چگالی خطی (نمره ) نخ. *نخ- نا یکنواختی ... *مغز بادام هندی فرآیند شده. *مغز بادام درختی .. کالیبراسیون کمیت نیرو دستگاه جک بتن شکن .. *مصالح سنگی درشت دانه – روش آزمون برای تعیین سایش با استفاده از ماشین لوس آنجلس.

مردی از خودکشی همسرش فیلمبرداری کرد! (فیلم) - عصرایران

. ۹۰ کیلومتر در گلستان/ شکسته‌شدن درختان در گرگان (+عکس) شعار و رنگ اربعین ۹۷ اعلام شد هند سه طلاقه کردن زنان را ممنوع کرد 5 کشته در تصادف جاده فیروزآباد به.

پرسش و پاسخ های تخصصی در زمینه بتن سبک سلولی - انجمن صنفی .

برای تولید بتن سبک با دانه های پلی استایرن منبسط شده از کدام افزودنی یا روان کننده ... سلام، هر چه قدر میکسر ساخت فوم بتن بزرگتر باشه میزان حباب شکنی هم ... دو - لازم است با استفاده از پودر سنگ بتن در چگالی خیس حدود 700 تولید و پمپ شود. . ترجمه این آئین نامه یعنی آیین نامه هند به شماره is.2185.4.2008 اصلا همخونی نداره.

چگالی شن و ماسه موثر بر تاثیر - صفحه خانگی

E.A.C - «روش آزمايش استاندارد براي تعيين چگالي و جذب آب . . توده اصلی بتن سنگ دانه های درشت و ریز(شن و ماسه) . . چگالی شن و ماسه سنگ شکن در آفریقای . چگالی.

Journal Archive - Articles - نشریه علوم آب و خاک

تأثیر قارچ اندوفایت Piriformospora indica بر عملکرد وزن خشک ریشه و . بررسی اندازه قطر سنگ چین در اطراف تکیه‌گاه پل در قوس 180 درجه رودخانه ... ارزیابی مقادیر شبیه‌سازی‌شده رطوبت خاک، ماده خشک و عملکرد دانه گندم زمستانه رقم .. بررسی روابط شاخص نوسان جنوبی و دمای سطح آب اقیانوس‌های آرام و هند با بارش فصلی و ماهانه ایران.

سنگ شکن هند چگالی دانه,

) > ( 55

9 مارس 2014 . ﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ، ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ. ﺩ. ﺑﺮ و ﺧﺮﺩ. ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ و ... وﺯﻥ ﺑﻠﻮک ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺯﻥ ﺑﺘﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻠﻮک ﺑﺎ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﻮ. ﮐﻬﺎی. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻦ و ... وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﭻ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪی. ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺭوی ﺍﻟﮏ. ﭼﺸﻤﻪ ﺍﻟﮏ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﺧﻤﺸﯽ. (. ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎﻝ. ) ﻣﻘﺎوﻣﺖ .. ﻧﺎﻡ ﺳﺮﺧﯽ و ﺩﺭ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺳﻮﺭﮐﯽ. 1. و ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﺑ.

لیست تجهیزات و خدمات - سامانه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه شاهرود

چگالی سنج (به روش ارشمیدس) Digital Arashmidos weigher - کارخانه سازنده: کشور . دستگاه پولیش و متالوگرافی - کارخانه سازنده: Metco کشور هند - مسئول: مجتبی قطعی .. سنجش گر دانه ای ( Analyzer (Grain measure) ) - کارخانه سازنده: Fritsch کشور آلمان . سنگ شکن فکی (Jaw Crusher) - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران.

ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻫﺎي ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آ - سازمان جنگل‌ها

ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺐ. ﺷﻜﻦ. 3-2-1-2-. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺴﺘﺮ. 3-2-1-3-. روش. ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در رودﺧﺎﻧﻪ. 3-2-1-4- . ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻻﻳﻪ آرﻣﻮر. ﺷﻜﻞ. -)29(. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻲ و داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ. ي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻻﻳﻪ ... ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺧﺸﻚ ﺗﻮده = ρs/(e+1). ﭼﮕﺎﻟﻲ اﺷﺒﺎع ﺗﻮده = ρ(s+e)/(e+1). ﻛﻪ درآن. : ρ. ﭼﮕﺎﻟﻲ. ﺟﺮم آب، s. وزن ﻣﺨﺼﻮص .. ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﺎﻓـﻞ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

فصل اول: ضوابط طراحي شيب شكن ها

29 مه 2016 . ﺷﮑﻦ. از. ﻧﻮع. Sarda. (ﻫﻨﺪي). 114. -9. -5. -4. ﺷﯿﺐ. ﺷﮑﻦ. از. ﻧﻮع. YMGT. (ژاﭘﻨﯽ) .. درﺷـﺖ. داﻧـﻪ. و. ﻣﺸﺨﺼـﺎﺗﯽ. ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﻫـﻮازدﮔﯽ،. ﺧﺮدﺷﺪﮔﯽ. و. وزن. ﻣﺨﺼﻮص. ﺑﺮاي. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ.

مهندسي عمران - دانشگاه اصفهان

ﻴﻈﻧ. ﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص، ﺟﺬب آب، ﺗﺨ. ﻠ. ﺨﻞ، ﺷ. ﻜ. ﻞ و ﺑﺎﻓﺖ و اﺑ. دﺎﻌ. و. داﻧﻪ ﺑﻨﺪ. ي. و ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﻧﺎﺧﺎﻟﺼ. ﻲ. ﻫﺎ. د. ر ﺳ. ﻨﮕ .. ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان در ﻫﻨﺪ. -6. ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ... ﺷﻜﻦ. ﻫﺎ، ﺗﻮﻟ. ﻴ. ﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕ. ﻲ. ، اﻧﺘﺨﺎب، ﺟﺪاﺳﺎز. ي. و ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕ. ﻲ. ، ﺳﺎ. ﺮﻳ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮج ﺷﻜﻦ و اﺟﺮا. ي. ﻣﻮج ﺷﻜﻦ از.

کتاب کاوش‌های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک، دکتر قنبری

داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣ. ﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ ﺑﺮاي ﻃﺮاح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣـﻲ. ﺑﺎﻳـﺴﺖ آن. دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ .. ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم داد .. و ﺑﺎﻻي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼء ﺷﻜﻦ. 1 .. ﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻫﻨﺪ و اﻳﺮان از ﻳﻚ ﻣﺨﺮوط ﺗﻮﭘﺮ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺨﺮوط آزﻣـﻮن.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه - شرکت پالایش نفت تبریز

30 آگوست 2013 . ﺑﻪ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺳﻮﺧﺖ. ﻫـﺎي ﻓـﺴﯿﻠﯽ . ﻫﺎي ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑـﻪ. ﻣﻌﻨﺎي. ((. ﻧﻤﻨﺎك. )) ... ﭘﯿﻮﺳﺖ، ﺷﻤﺎي ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻏﻠﻈﺖ ﺷﮑﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه . ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰورﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت داﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﯾـﺎ ... ﺣﺠﻤﯽ ﺧﻮراك در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﯽ ﺧﻮراك در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ وزن ﮐﺎﺗﺎﻟﯿـﺴﺖ ﻧـﺸﺎن. داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

سنگ شکن هند چگالی دانه,

اصل مقاله - نشریه مهندسی سازه و ساخت

میالدی با استفاده از ضایعات آلومینا و زباله حاصل از خاکستر ذغال سنگ و افزودن آنها . از خشت و گل در هندوستان با استفاده از الیاف گیاهان بومی منطقه حاکی از آن بود که . سازی و مطالعات آزمایشگاهی، ترکیب مالت کاهگل از نظر، نوع خاک، بافت خاک، دانه . بندی، حدود اتربرگ، چگالی ... نمونه مکعبی برای آزمایش تهیه شد و با جک مالت شکن،.

نوار نقاله عمودی برای فروش استفاده می شود

سنگ شکن چکشی. سنگ شکن چکشی طراحی شده توسط GCM متناسب با تولید… . سنگ شکن vsi5x. VSI5X سنگ شکن (آخرین عمودی شفت سنگ شکن ضربه ای بهبود…

done (0.795s) fas pes کتیبه‌های - Ftp

چــِناب (سانسکریت: चंद्रभाग/अक्सिनी، پنجابی: ਚਨਾਬ، هندی: चनाब، اردو: .. نام آن از واژهٔ لاتین silicis سیلیس به معنی سنگ چخماق گرفته شده‌است و که در ... مکانیزم سخت شدن مواد در این روش افزایش چگالی عیوب بلوری (بخصوص نابجایی ‌ها) است. .. نسبتاً عمودی آن (حدود ۱۵ سانتیمتر ، حدود ۶ الی ۹ دانه ۲ تا ۳ میلیمتری می‌روید.

دریافت فایل گزارش - کارگزاری صبا تامین

اولین عنصری است که توسط بشر کشف شد و پس از آنها نقره و آهن شهاب سنگي کشف شدند. کشف مس در پايان . برابر چگالي آب کمتر است مانند: سديم منگنز و پتاسیم.

لیست تجهیزات و خدمات - سامانه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه شاهرود

چگالی سنج (به روش ارشمیدس) Digital Arashmidos weigher - کارخانه سازنده: کشور . دستگاه پولیش و متالوگرافی - کارخانه سازنده: Metco کشور هند - مسئول: مجتبی قطعی .. سنجش گر دانه ای ( Analyzer (Grain measure) ) - کارخانه سازنده: Fritsch کشور آلمان . سنگ شکن فکی (Jaw Crusher) - کارخانه سازنده: دانش فرآوران کشور ایران.

چگالی شن و ماسه موثر بر تاثیر - صفحه خانگی

E.A.C - «روش آزمايش استاندارد براي تعيين چگالي و جذب آب . . توده اصلی بتن سنگ دانه های درشت و ریز(شن و ماسه) . . چگالی شن و ماسه سنگ شکن در آفریقای . چگالی.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺨﺖ و آﺑﺪوﺳﺖ ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ﺑﺎ - پژوهشنامه حمل و نقل

6 دسامبر 2017 . ﺳﻨﮕ. ﺪاﻧﻪ. اي اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﺮ. وﻳﮋﮔﻲ ﺣﺴﺎﺳ. ﻴﺖ رﻃﻮﺑﺘﻲ. ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ. اﺛﺮ ﻣﻲ. ﮔﺬارد ... ﻫﻨﺪ از. 05/0. ﺎر ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳ. ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه. و ﺳﻪ درﺻﺪ ﻣﺘﻔ. ﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ. م از ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ. ﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮ. ﮓ آﻫﻚ داراي ... ﺶ ﻛﻤﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﻗ. 6. 75. ﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﺮاﻓﻴﻚ دﭼﺎر ﺳﺎﻳ. ﺪ داد و ﻫﻤﻴﻦ. ﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ . وزﻧ. ﻲ. در. ﻣﻘ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻫﻚ. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ رﻃﻮﺑﺘﻲ. ﺎﻃﻠﻪ. ﻫﺎي ﻣﻌﺪن. ﺣﺎﻟﺖ آﺑﺪوﺳﺖ د.

پرسش و پاسخ های تخصصی در زمینه بتن سبک سلولی - انجمن صنفی .

برای تولید بتن سبک با دانه های پلی استایرن منبسط شده از کدام افزودنی یا روان کننده ... سلام، هر چه قدر میکسر ساخت فوم بتن بزرگتر باشه میزان حباب شکنی هم ... دو - لازم است با استفاده از پودر سنگ بتن در چگالی خیس حدود 700 تولید و پمپ شود. . ترجمه این آئین نامه یعنی آیین نامه هند به شماره is.2185.4.2008 اصلا همخونی نداره.

سنگ شکن هند چگالی دانه,

شماره 4.pdf - دانشگاه شهید بهشتی

های دانه درشتی هستند که معموالً ترکیب گرانیتی دارند. . این سنگ. ها معموالً مرتبط با گرانیت. ها و سینیت. ها می. باشند، اما پگماتیت ... وزن مخصوص( مشخص شد. .. حساس، پس از اعمال بهسازی حرارتی دودی، ضعیف تر از پیش شده و ساختاری به شدت شکن .. هند و. یا اینکه بهسازی موضعی را می. پذیرند اما تغییرات بوجود آمده را در حدی فراتر.

ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻋﻤﻖ آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ آﺑﺸﻜﻦ

23 ژوئن 2010 . ﮔﺬاري ﺟﺮﻳﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ. د. ﻫﻨـﺪ،. ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع آﺑﺸﻜﻦ از اﻳﻦ. روﺷﻬﺎ. اﺳـﺖ . آﺑﺸـﻜﻦ. ﻫـﺎ، ﺳـﺎزه. ﻫـﺎﻳﻲ .. ﺑﺎ. ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن. ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳـﻨﮓ ﻣﻴﺘـﻮان وزن . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي در ﻋﻤﻠﻜـﺮد آب ﺷـﻜﻦ ﻫـﺎ و آب ﺷﺴـﺘﮕﻲ. اﻃﺮاف دﻣﺎﻏﻪ .. و ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ در آن ﻟﺮزش و ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺰﻳﻲ داﻧﻪ ﻫـﺎي رﺳـﻮب ﻣﺸـﺎﻫﺪه.

زﻫﻜﺸﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ - ResearchGate

ﻣﺼﺮ، ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻢ و. ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و .. ﺷﻜﻨﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ .. ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺘﻦ، آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ. ﺟﺬب ... ﮔﻴﺮد . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ. اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎي داﻧﻪ. اي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ذرات آﻧﻬﺎ. (. ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻪ. ).

پودرهای میکرونیزه

دانه، توده. های بلورین و یا. قلوه. ای. تهیه می. شود . وزن مخصوص این کانی در حدود ... هدایت سنگهای معدنی به وسیله نوار نقله به دستگاه سنگ شکن یا آسیاب فکی و شکسته شدن .. در سالهای گذشته از کشورهایی نظیر هند، چین ، ترکمنستان، اسپانیا، ترکیه.

5-2-3 ﻣﺪل دوﺑﻌﺪي ﻗﺎﺋﻢ ﺟﺮﻳﺎن - Aquatic Commons

در ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺷﻴﻠﺪز. 2. 1936(. ) .. ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮج. ﺷﻜﻦ و ﻳﺎ دﻳﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ و اراﺿﻲ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل . و ﺳﺎﺧﺘﺎر، اﻧﺪازة داﻧﻪ. ﻫﺎ و ذرات . ﭼﮕﺎﻟﻲ رﺳﻮب ﺧﺸﻚ ﻧﻴﺰ وزن رﺳﻮب ﺧﺸﻚ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺣﺠﻢ (رﺳﻮب) ﻣﻲ . ﻧﺎم ﮔﺮوه رﺳﻮﺑﻲ. ﻗﻄﺮ (ﻣﻴﻠﻲ. ﻣﺘﺮ). ﻗﻄﺮ (ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ). ﻣﻘﺪار. Φ. ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮداﻟﻪ. 1. ﻗﻠﻮه. ﺳﻨﮓ. 2. رﻳﮓ.