کمربند سنگ زنی نوار نقاله طلا سنگ کارخانه سنگ نجاریا - TQMC

کارخانه سنگ شکنی سیار هزینه کمربند سیستم نقاله. در این سیستم سنگ . . کمربند آنلاین محاسبات طراحی نوار نقاله. استفاده از کمربند . کمربند فیدر . سنگ زنی.

Städtebauliche Modernisierung unter Berücksichtigung - TUprints

2 مارس 2015 . ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ. ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﻝ .. ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺳﺒﺰ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ. ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ. ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ .. ﻒﻳﺩﺭ ﻭ ﺭﻮﻄﺳ/ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﻱﺎﻫ. ﺎﻫ. -. ﻞﺻﺍ ﻭﺭﺩﻮﺧ ﺎﺑ.

ﺷﻨﺎﺳﻲ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺨﺖ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ - ResearchGate

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ... در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻊ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل .. ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﻗﻴﻖ و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي .. ﻲﻣ ﻒﻳدر. ددﺮﮔ. ] 18[ . ﻲﻳﺎﺠﺑﺎﺟ. Migration. ﻪﻧﺎﺧدور سﻮﻗ رد ﺎﺗﺪﻤﻋ ﻪﻛ ﻲﺒﻧﺎﺟ ﻲﻳﺎﺠﺑﺎﺟ. ﺪﺘﻓا ﻲﻣ قﺎﻔﺗا ﺎﻫ.

مشاهده نشریه - مشانیر

نتایج ارزیابی محاسبات سیالب در ناحیه قم، 12 نقطه. یا محدوده آسیب پذیر برای .. کوهزایی این کمربند شکل گرفته است به طوری که ناهمواری های. زمین و سطوح شیب دار .. شامل 3 فیدر نیروگاهی و شش فیدر خط با قابلیت توسعه دو. فیدر خط، آرایش دوبل.

ﻫﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ : ء ﻛﺎراﻳﻲ اﻋﻀﺎ 1 ( ، ﻛـﺎردان ( ﻋﻤـﺮان ) ﻋﻤﺮان ، ﻣﻬﻨ - سازمان سنجش

17 ژانويه 2015 . ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺣﺘﺴﺎب اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣ. ﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارك اراﺋﻪ ﺷﺪه .. ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي. ، ). ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ راه ﺟﻮﭘﺎر. ،. ﺳﻤﺖ راﺳﺖ . ﺗﻠﻔﻦ. -40 : 33243535. -034. *. ﻣﺆﺳﺴﻪ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

10 آگوست 2010 . ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸـﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ. (. Murgan, 1988 .. to sowing date in the grain belt of north-eastern Australia. Australia Journal of .. 91-1390. مﺎﺠﻧا. ﺪﺷ . ﺮﻫ. تﺮـﻛ. ﻞﻣﺎـﺷ. ﻒـﻳدر ود. ﻪـﺑ. لﻮـﻃ. ود. ﺮـﺘﻣ. و. ﻪﻠـﺻﺎﻓ. ﻒـﻳدر. 50. ﻲﺘﻧﺎﺳ. ﺮﺘﻣ.

تعاریف و مفاهیم اصلی در خطوط انتقال - برق نیوز BarghNews

12 ژوئن 2017 . ۱ - فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست فوق توزیع عبارت است از تابلو ... و نیز فاصله مناسب ترانسفورماتور از زمین و همچنین محاسبات مکانیکی . طریقه انتقال سیم در تابلو (ترانکینگ، استفاده از کمربند) استفاده از سیم.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

10 آگوست 2010 . ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸـﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ. (. Murgan, 1988 .. to sowing date in the grain belt of north-eastern Australia. Australia Journal of .. 91-1390. مﺎﺠﻧا. ﺪﺷ . ﺮﻫ. تﺮـﻛ. ﻞﻣﺎـﺷ. ﻒـﻳدر ود. ﻪـﺑ. لﻮـﻃ. ود. ﺮـﺘﻣ. و. ﻪﻠـﺻﺎﻓ. ﻒـﻳدر. 50. ﻲﺘﻧﺎﺳ. ﺮﺘﻣ.

تسمه نقاله اصول محاسبه و طراحی - سنگ شکن فکی برای فروش

Memarblog معماربلاگ » Blog Archive » کتابخانه. Recent Comments: HB design group: با سلام عرض خسته نباشی خدمت جناب مدیر سایت بنده به عنوان طراح سایت و .

کمربند سنگ زنی نوار نقاله طلا سنگ کارخانه سنگ نجاریا - TQMC

کارخانه سنگ شکنی سیار هزینه کمربند سیستم نقاله. در این سیستم سنگ . . کمربند آنلاین محاسبات طراحی نوار نقاله. استفاده از کمربند . کمربند فیدر . سنگ زنی.

لودباستر | آشنایی با تجهیزات برق ایکهربا

25 نوامبر 2015 . 2) آرک به کراس آرم برخورد می کند و واکنش رله پست 20/63 کیلوولت و در نتیجه قطع فیدر را در بر دارد. لودباستر ابزاری قابل حمل و سبک برای قطع.

ﺟﻬﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﯼ ﻓﻴﺪﺭﻫﺎﯼ

4 فوریه 2012 . ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻫﺮ ﻓﻴﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ. ﺍﺳﺎﺱ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﺪﺭﻫﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ . ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ .. ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻱ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ. 7. 9. 44.

ﺷﻨﺎﺳﻲ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺨﺖ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ - ResearchGate

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ... در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻊ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل .. ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﻗﻴﻖ و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي .. ﻲﻣ ﻒﻳدر. ددﺮﮔ. ] 18[ . ﻲﻳﺎﺠﺑﺎﺟ. Migration. ﻪﻧﺎﺧدور سﻮﻗ رد ﺎﺗﺪﻤﻋ ﻪﻛ ﻲﺒﻧﺎﺟ ﻲﻳﺎﺠﺑﺎﺟ. ﺪﺘﻓا ﻲﻣ قﺎﻔﺗا ﺎﻫ.

دیدگاههای نو در مهندسی برق - محاسبه جریان اتصال کوتاه در شبکه قدرت:

دیدگاههای نو در مهندسی برق - محاسبه جریان اتصال کوتاه در شبکه قدرت: - وبلاگ شهرام مرادی . فیدر شبکه . کمربند انرژِی خورشیدی به دور کره ماه جهت تامین انرژِی زمین.

Persian document maintenance and repair in cement industry

30 ا کتبر 2014 . 3 توسعه شهرسازی و مقاوم سازی ساختمانها - کشور ما در کمربند زلزله قرار دارد و ساخت ساختمان ... نمونه ای از کلینکر برای کوره محاسبه می شود. OEE و ... 2010/10/16 25 2010/10/16 2010/10/17 6047 اپرون فیدر 110110AMP1 NULL 0.

راهنمای استفاده ازخودروی مزدا 3 جدید - نمايندگان

نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی، شامل صندلی ها، سیستم کمربندهای ایمنی، سیستم .SRS صندلی .. سرعت متوسط خودرو هر 10 ثانیه محاسبه شده، به. نمایش در می آید .. فيدر. دادعت تاناکما. رد دوجوم وردوخ. روشک. و هاگريمعت. هاگشورف. )1(يزکرم. و هاگريمعت.

Untitled

ﮔﻮاﻫﻲ ﺷﺪه درﺻﺪ ﺧﻠﻮص و درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧﻲ در ﺗﻮده ﺑـﺬر. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺷﺪه. و ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ. در . ﺷـﻮد. آﻏـﺎز .. در ﻧﻘﺎط ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤـﺎري و ﻛﻤﺮﺑﻨـﺪ ﺳـﺎﻗﻪ، ﺑﺎﻋـﺚ. ﺷﺎﺧﻪ .. ﻒﻳدر ﻪﺑ دﺎﺑ ﺎﻳ و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻚﺸﺧ يا.

مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه - سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره .

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن از رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ .. ﻃﺮاﺣﯽ و اﯾﺠﺎد ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ در اﻃﺮاف ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ. ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ .. ﻒﯾدر. ﯽﺻﺎﺧ. ﻪﮐ. ياﺮﺑ. ﻦﯾا. رﻮﻈﻨﻣ. رد. نﻮﻧﺎﻗ. ﻪﺟدﻮﺑ. ﯽﺗاﻮﻨﺳ. ﺶﯿﭘ. ﯽﻨﯿﺑ. ﯽﻣ. دﻮﺷ. و. ﺰﯿﻧ. رﺎﺒﺘﻋا. يﺎﻬﻔﯾدر. طﻮﺑﺮﻣ.

ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮاي ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻴﺶ 1000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ - گروه مهندسی عمران

ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ دﻳﻮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﺑﻨﺎ را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ. ﻣﻲ .. ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﮔﺮدش و ﻧﻴﺰ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي آن ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ. ﻣﻌﻄـﻮف .. رﻮـﻈﻨﻣ ﻪـﺑ ﻲﻧﺎﻤﺘﺧﺎـﺳ يﺎﻫﺪـﺣاو داﺪﻌﺗ ﻪﻛ ﺎﻬﺘﻛﺮﺷ و ﺎﻫﺮﻬﺷ هدوﺪﺤﻣ زا جرﺎﺧ رد ﻢﻛاﺮﺗ ﻒﻳدر ﺪﺣاو ﺮﻫ.

ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻗﺴﻤﺖ

ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري. 87082100. Safety seat belts .. زﻣﺎن آزﻣﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ودر ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗ. ﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ.

روش ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ

در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎق ﭘﺎ و ﻛﻤﺮ اﺳﺖ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﻛﺸﻲ ﺟﻮراب ﻳﺎ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺎﻳﺖ ﭘﺲ .. ﺑﺮاي. ﻛﻮدﻛﺎن وﻧﻮز. ادن از ﭘﺸﻪ ﺑﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﻃﻮل روز وﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ .. ﻒـﻳدر. ﻲﮕﺘﺴﺟﺮﺑ. رد. ﺢﻄﺳ. ﻧاﺪﻧد. ﺎﻬ. زا. ﺮﻳﺎﺳ. نﺎﮔﺪﻧﻮﺟ. ﺺﻴﺨﺸﺗ. هداد. ﻲﻣ. دﻮﺷ. و. زا. ﺮﺘﺴﻣﺎﻫ.

کارخانه آسفالت کوبش ماشین

(1 Cold feeders unit with belt feeder per unit سیلوی مصالح سرد ( فیدرها) . 4 سیستم دریچه تخلیه با کنترل تغذیه فیدر نواری با الکتروموتور دور متغیر AC ... جانبی نیروی باد و همچنین نیروهای فشاری محاسبه شده واز استحکام لازم برخوردار می باشد.

Conveyor Belt Equations - ConveyorBeltGuide

The troughability of a conveyor belt can be estimated by using this equation,. where. m"G = belt mass in kg/m². B = belt width in m. Sz = carcass thickness in mm.

ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻧﻴﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﻴﻢ

ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ در. ﺳﺎل. ٢٠٠۴ .. ﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﯼ ﺳﻮد، ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﯼ ﺷﺶ ﻣﺎهﻪ. ﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺪون اﻧﮕﻴﺰﻩ را ﺣﺬف ﻣﯽ. ﮐﺮد، ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﯼ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ زود .. ﯽﻣ ﻒﻳدر ار ﺶﻳﺎه. دﺮﮐ . ﯽﻣ ﺎﻋدا وا.

محاسبات کمربند فیدر,

ﺟﻬﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﯼ ﻓﻴﺪﺭﻫﺎﯼ

4 فوریه 2012 . ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻫﺮ ﻓﻴﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ. ﺍﺳﺎﺱ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﺪﺭﻫﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ . ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ .. ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻱ ﺟﻮﻳﺒﺎﺭ. 7. 9. 44.

م آ ﻦ ز ﺒﺎ آ ﻦ .Naft-o-Energy ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻔﺖ و اﻧﺮژي: .Processconf .

ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻧﺮژﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ) ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ... V-belt. ﻫﺎﻱ ﺷﻴﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎ. V-belt. ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﻳﻲ. ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ. ﻳﻚ. V-belt. ﺩﺭﻣﻌﺮﺽ ﺗﻨﺶ ﻓﺸﺎﺭﻱ .. ﻒﻳدر رﻮﺳﺮﭙﻤﻛﻮﺑرﻮﺗ ﻪﺑ يدورو ياﻮﻫ هﺪﻨﻨﻛ ﻚﻨﺧ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ. C-101A. هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻲﻳاﻮﻫ و.

دانه بندی - تجهیزات خردایش - شستشوی مواد - مصالح - شن - ماسه - معادن .

. به نوع مخلوط معدن از بابت اندازه و سختی و همچنین خروجی های دلخواه از بابت سایز و مقدار تمیزی انتخاب و محاسبه و ساخته میشود. . فیدر ویبراتوری معمولی دهنه ۱۰۰.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ا. ﯾ. ﺮان اﺳﺖ، ا. ﯾ. ﻦ ﮐﺎﻧﺴـﺎر. ﯿـﻧ. ﺰ. در اﯾــﺮان. ﻣﺮﮐــﺰي. (. ﮐﻤﺮﺑﻨــﺪ. وﻟﮑــﺎﻧﻮ. -. ﭘﻠﻮﺗــﻮﻧ. ﮑﯿ. ﯽ. اروﻣ .. ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ. آﻧﻮﻣــﺎﻟ. ﯽ. Ce. در ﻧﻤ. . ﻮﻧﻪ. ﻫــﺎ. ي. ﮐﺎﻧﺴــﻨﮓ ﻣﻨﮕﻨــﺰ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﮏ از ﻓﺮﻣﻮل. Ce*=Cen .. ﯽـﻣ ار ﯽﻧﺪـﻌﻣ داﺪﺧر. ﭗـﯿﺗ ﻦـﻫآ يﺎﻫرﺎـﺴﻧﺎﮐ ﻒـﯾدر رد ناﻮـﺗ.