لیست قیمت محصولات - آبیاران

جهت اطلاع از قیمت های روز با واحد فروش تم. صفحه اصلی · ماشین آلات راه و . Compactor. زاویه ی کارکرد تا 20 درجه . ظرفیت مخزن آب لیتر, حداکثر عمق برش (cm), نوع سوخت, قدرت . 1000, 20, 7, rrnr40, دیزلی(بدون موتور), 4.4, CRK1000F1R. 800, 11, 7.

چسب بتن اپوکسی - بتن پلاست

چسب بتن اپوکسی محصول دو جزئی بسیار قدرتمند بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شده می باشد که علاوه بر افزایش دوام بتن ، از مقاومت مکانیکی و قدرت چسبندگی بسیار زیادی برخوردار بوده و می تواند . بهترین دمای نگهداری : +10الی +30 درجه سانتیگراد . زمان رسیدن به مقاومت نهایی. 7 روز. چسبندگی به بتن. 3 mpa. چسبندگی به آهن.

پرایمر ضد خوردگی-PS L –B405 | پوشش های سطحی و سخت - افزودنی بتن

مقاومت کششی: 20 N /mm قدرت چسبندگی به بتن: 5/3 N /mm قدرت چسبندگی به فولاد: 20 N /mm (مقادیر فوق در دمای 25 درجه سانتی گراد و سن 7 روز به دست آمده است.).

پیوندزا برپایه اپوکسی | مقاوم سازی افزیر

قدرت چسبندگی نهایی آن به مراتب از مقاومت کششی بتن بیشتر است. . تاب کششی, 20 مگاپاسکال (پس از 7 روز) . سخت شدن نهایی, 7 روز (در 25 درجه سانتی گراد).

7 روز قدرت درجه 20 بتن,

ﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺘﻨ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

رﯾﺰی ﮐﺸﻮر. آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﺳﺎزه. ﻫﺎی. ﺑﺘﻨ. ﯽ ﺣﺠﯿﻢ. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره. 344. (. ﺑﺨﺶ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان. " آﺑﺎ. " ) ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر .. -ﺡ. ﺑﺮﺍی ﺩﻣﺎ، ﺩﺭﺟﻪ. ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ. (. ﺳﻠﺴﯿﻮﺱ. (). °C. ) ❑. 1-7-. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﻣﺘﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ .. ﻗﺪﺭﺕ. -ﺕ. ﻧﺤﻮﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ و ﺟﻤﻊ ﺁوﺭی ﮔﺮﺩ و ﻏﺒﺎﺭ و ﻫﺮﺯ ﺁﺏ. ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺼﺎﻟﺢ . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ .. ﺭوﺯ. 04/0. ﺩﺭﺻﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ. ،. ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫ. ﻨ. ﺪ، ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ.

انواع تیپ سیمانها و محل های مورد استفاده - کلینیک بتن ایران

اما مقاومت اولیه آن به سرعت زیاد می‌شود؛ به گونه‌ای که در سه روز ، به مقاومت هفت روزه تیپ ... تا پس از کسب مقاومت ، هم ستون شاغول باشد و هم قدرت باربری سیستم تامین شود. . دانشمندان نشان دادند که این سیمان در دمای بین 20 تا 30 درجه مخصوصاً در محیطهای.

افزودنی های بتن - سفید بام کرمانیان

روز به. طول می انجامد. گیرش اولیه بتن در دمای. 20. درجه سانتیگراد بسته به نوع سیمان، حدود. 12. ساعت. می باشد . روز. 7. روز. 28. روز. در دمای. -5. درجه با. 1. % افزودنی. 145. 245. 350. 372. در دمای. -5 .. که با قدرت چسبندگی بسیار باال قابلیت استفاده.

ترجمه استاندارد DIN 1045 زیر سازی و آماده سازی سطوح بتنی

ترجمه استاندارد DIN 1045 زیر سازی و آماده سازی سطوح بتنی .. قدرت چسبندگی وسختی کافی سطوح از خصوصیات لازم برای هر لایه تسطیح کننده میباشد که . پوششهای اپوکسی ضخیمتر از 1 میلیمتر برای بار درجه 2 یا بیشتر مطابق با بند فرعی 405 بخش اول DIN 28052 . باید آنرا حداقل 7 روز پس از قالب ریزی بتون شروع کرد.

چسب بتن ( انواع چسب های بتن ) - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

27 سپتامبر 2015 . بسته بندى چسب بتن درظرف های پلاستیكى 4 و 20 لیترى می باشد. زمان نگهدارى چسب بتن: . نگهداری چسب بتن: چسب بتن در درجه حرارت C˚5 + الی C˚30 نگهداری شود. چسب بتن کلینیک فنی و .. قدرت چسبندگی نهایی این محصول بیشتر از مقاومت کششی بتن می باشد. Dezobond . سخت شدن نهایی : 7 روز. روش اجرا :.

عوامل تاثیرگذاردر بتن - کانون کارشناسان رسمی دادگستری یزد

28 مارس 2017 . طراحان با درجه بالای دانش در مهندسی مواد کنونی ممکن است با روش تجویزی . برای فراهم کردن 20Mpa نقطه گذار( فراوانی 13000 بتن حداکثر نسبت 5/0 W/B را دارد که مشکل نخواهد بود. . قدرت بالای بتن فقط یک نوع از عملکرد بالای بتن است. ... 56 روز یا 90 روز مشخص شود ، رابطه بین مقاومت اولیه مانند 7 روز باید پایه.

ﻧﻜﺎﺗﻲ در اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﺘﻨﻲ

ﻋﺮض ﻃﻮل و ﻋﻤﻖ ﭘﻲ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وزن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺎك ﻣﺤـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن دارد . در. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻗﺒﻞ .. Page 7 .. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻫﺮ. 10. درﺟﻪ ﺑﻪ ﺣـﺮارت. آب ﻣﻴﺰان اﺳﻼﻣﭗ. 20. 25 ﺗﺎ. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و از اﻳ ... آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺒﻜﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﻤﻞ روز ﺑﻪ روز ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺳـﺎﺧﺖ.

پیشنهاد بتن مناسب در ساخت ساختمان های بلند مرتبه (بررسی موردی .

در این مطالعه به‌منظور انتخاب مناسب ترین بتن برای ساخت ساختمان های بلند مرتبه، . در این پژوهش بتن خودتراکم مقاومت بالا در درجه اول اهمیت برای ساخت سازه‌های بلند مرتبه . نیاز های کاربردی هستند، بلکه یک شاخص مهم برای یک کشور یا قدرت اقتصادی و ... 22 f 20-50 x60. 17تا21. 35x40. 7. 20 f 20-50 x60. -. -. 8تا10. 18 f 20-45 x50.

سقف تیرچه بلوک یا سقف تیرچه | سلام ساختمان

6 مارس 2018 . اگر قدرت جذب آب آنها از 20% بیشتر باشد، بلوک کلیه رطوبت گچ و خاک .. بنابراین در دمای متوسط حدود 20 درجه سانتیگراد که بتن معمولا در 7 روز به.

اصول بتن ریزی - بی ستون | یوبوت اصلاح شده | دال مجوف | کوبیاکس .

3- دمای محیط هنگام بتن ریزی نباید از 38 درجه سانتی گراد بیشتر بوده و برای . 7- بتن سقف باید تا 3 روز مداوم آب پاشی شود و حداقل تا 7 روز مرطوب نگه داشته شود. ... شدن یخ چنانچه سیمان فاسد نشده باشد با قدرت کمتری شروع به سخت شدن می نماید و اگر . سوخته کار می کند برای هر 20 تا 30 متر مربع یک عدد از این بخاریها کافی است .

7 روز قدرت درجه 20 بتن,

ﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺘﻨ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

رﯾﺰی ﮐﺸﻮر. آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﺳﺎزه. ﻫﺎی. ﺑﺘﻨ. ﯽ ﺣﺠﯿﻢ. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره. 344. (. ﺑﺨﺶ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان. " آﺑﺎ. " ) ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر .. -ﺡ. ﺑﺮﺍی ﺩﻣﺎ، ﺩﺭﺟﻪ. ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ. (. ﺳﻠﺴﯿﻮﺱ. (). °C. ) ❑. 1-7-. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﻣﺘﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ .. ﻗﺪﺭﺕ. -ﺕ. ﻧﺤﻮﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ و ﺟﻤﻊ ﺁوﺭی ﮔﺮﺩ و ﻏﺒﺎﺭ و ﻫﺮﺯ ﺁﺏ. ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺼﺎﻟﺢ . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ .. ﺭوﺯ. 04/0. ﺩﺭﺻﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ. ،. ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫ. ﻨ. ﺪ، ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ.

روسازی بتنی

ازدﻳﺪ وزارت راه ﻳﻚ ﻣﺎده ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻲ و. ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻗﻴﺮ . Page 7 . روز اﻓﺰون از ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ... 20. از. روﺳﺎزي ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻳﺎﻟﺘﻲ در. اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ... ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ در درﺟﻪ اول ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ از ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد.

ﺴﻢ اﷲ ا ﻦ ا ﻢ

ي اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم و ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻲ در ﭘﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ در ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﻫﻤـﺎﻳﺶ روز ﺑـﺘﻦ. در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ . ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﺪاول ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﺮي ﺑﻴﺶ از. 20. ﺳﺎل ﻧﻴﺰ در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳـﺮان ﺳـﺎﻟﻢ و در ﺣـﺎل ﺳـﺮوﻳﺲ دﻫـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ . 7. دو ﻦ. ا ﺲ ﻣ ﯽ ﻦ. ا ان. و. ﻦ. ھﻤﺎ ﺶ روز ﻦ. 15. و. 16. ﻣﻬﺮﻣﺎه. 1389. اﻳﺮان. -. ﺗﻬﺮان ... دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪي ، ﻗﺪرت اﻟﻪ .. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻓﺸﺎري، ﻛﺸﺸﻲ و ﺧﻤﺸﻲ.

دهنده بر عملکرد بتن غلتکي رويه راه با استفاده از روش بررسي تأثير .

در مقاله حاضر، عملکرد احتماالتي بتن غلتکي مورد استفاده در راه .. درجه. ي يک )از بسط تيلور( تخمين زده مي. شود که. کوتاه. ترين فاصله. ي هندسي مبدأ ... 7. روز. /4. 34. 28. روز. /1. 45. جدول .2. مشخصات مصالح مورد استفاده. ماده. وزن . کيلوگرمي با قدرت. 1500 . روند تغيير جذب آب براي نسبت. هاي مختلف آب به مواد سيماني. 0. 5. 10. 15. 20.

پرسش و پاسخ - انجمن بتن ایران

/7. 278. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ. اي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ .. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وﻳﺒﺮاﺗﻮر ﺑﻮﻳﮋه ﻗﺪرت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آن و .. 20. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﻲ. -6. 10. *. 10. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ (ﻛﺮﻧ .. ﻫﻔﺖ روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. 50. و. 70. ﻛﺎﻟﺮي ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻴﻤﺎن آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ. 20. درﺻﺪ ﭘﻮزوﻻن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ.

مجتمع صنعتی حکیمیان | پرایمر اپوکسی پر جامد

به واسطه قدرت نفوذ در مقاطع زیرکار و چسبندگی بسیار زیاد، بهترین آماده کننده . توصیه می شود مقاطع بتنی قبل از اجرای پرایمر به مدت 28 روز عمل آوری شده . در آب و هوای گرم دمای اجزاء سازنده قبل از مخلوط نمودن باید بین 20 الی 25 درجه سانتی گراد باشد. . در مقاطع بازهنگامی که سرعت وزش باد بیشتر از 7 متر بر ثانیه می باشد ازاجرای.

ﺑﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﺧﺰش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺑﻬﺮام ﻧﻮاﻳﻲ

ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ. ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ. (. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻲ و ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ. و ). ﺧﺰش ﺑﺘﻦ. ﺧﻮد. ﻣﺘﺮاﻛﻢ. ﻣﻲ ﭘﺮدازد .. ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ. 8/0. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺪرت ﻋﺒﻮر و اﻧﺴﺪاد آن ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ. 24. ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﻟﺐ. ﺑﺮداري ﺷﺪه و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. 20(. درﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس و. 100 . 2 7. 3 2. 3 7. 4 2. 0. 5. 10. 15. 20. 25. 30. ﺳـﻦ ﺑﺘـﻦ ( روز). (Mpa. ﺸــﺎري (. ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﻓ scc45 scc35.

قیمت روز کتراک - انجمن تولیدکنندگان تخریب کننده سنگ و بتن

28 جولای 2018 . ب) تخریب انواع سنگ ها، بتن و ساروج، بدون انفجار و هرگونه تخریبِ غیر کنترل شده . ت) درجه حرارت آب برای اختلاط حدود ۱۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد باشد. . جلوگیری از پاشیده شدن کتراک به بیرون از سوراخ‌ها می‌باشد و تأثیری در قدرت و عملکرد کتراک ندارد. . 7 دیدگاه در "قیمت روز کتراک" . chopper20gmail

مشخصات، قیمت و خرید دریل بتن کن اینهل مدل RT-RH 20-1 | دیجی‌کالا

خرید اینترنتی دریل بتن کن اینهل مدل RT-RH 20-1 و قیمت انواع دریل اینهل از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا. جدیدترین مدل‌های دریل اینهل با بهترین قیمت در دیجی‌کالا.

پیشنهاد بتن مناسب در ساخت ساختمان های بلند مرتبه (بررسی موردی .

در این مطالعه به‌منظور انتخاب مناسب ترین بتن برای ساخت ساختمان های بلند مرتبه، . در این پژوهش بتن خودتراکم مقاومت بالا در درجه اول اهمیت برای ساخت سازه‌های بلند مرتبه . نیاز های کاربردی هستند، بلکه یک شاخص مهم برای یک کشور یا قدرت اقتصادی و ... 22 f 20-50 x60. 17تا21. 35x40. 7. 20 f 20-50 x60. -. -. 8تا10. 18 f 20-45 x50.

راهنمای طرح اختلاط

اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از. 28. روز. -. اراﺋـﻪ روش ﺗﻌﻴـﻴﻦ درﺻـﺪ ﺷﻜـﺴﺘﮕﻲ ﺷـﻦ. ﻫـﺎ. و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ درﺻـﺪ ... ﻔﺎده ﻛﺮد . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺘﻦ. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ رواﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ. ﺗﻮان از آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎي. درﺟـﻪ. ﺗﺮاﻛﻢ. ﭘﺬﻳﺮي و ﭘﻬﻦ ... ﺑﻨﺪي ﻛﺎرﮔﺎه fc (N/mm2(. 16. و ﻛﻤﺘﺮ. 20. 25. 30. و. 35. 40. 50 ﺗﺎ. SM (N/mm2(. 5/7. 5/8. 5/9. 5/10 .. ﻗﺪرت ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ. آب. (%).

پیوندزا برپایه اپوکسی | مقاوم سازی افزیر

قدرت چسبندگی نهایی آن به مراتب از مقاومت کششی بتن بیشتر است. . تاب کششی, 20 مگاپاسکال (پس از 7 روز) . سخت شدن نهایی, 7 روز (در 25 درجه سانتی گراد).

دریل بتن کن 5 شیار 7 کیلویی مدل 2740 رونیکس - ابزارمارت

دریل بتن کن 5 شیار 2740 رونیکس 1; دریل بتن کن 5 شیار 2740 رونیکس 2; دریل بتن کن 5 شیار 2740 رونیکس 3 . ضمانت بازگشت تا ۷ روز . دسته گردان 360 درجه آنتی شوک . عباس. 1396/10/21. کیفیت ساخت. قدرت. امکانات و قابلیت ها. ارزش خرید نسبت به قیمت . پیچ دستی 20 سانت با فک 5 سانت رونیکس مدل RH-7211.