آموزش هیروی Gyrocopter - دوتا 2 (پچ 7.07) - انجمن دوتاباز

2 ژانويه 2018 . مقدمه Aurel,Gyro یه هیروی رنج هستش که توانایی تولید دمیج های منطقه ای و یک هدفه رو داره داستان هیرو پس از عمری خدمت،افسر ارشد Aurel به قدر کافی.

آموزش هیروی Gyrocopter - دوتا 2 (پچ 7.07) - انجمن دوتاباز

2 ژانويه 2018 . مقدمه Aurel,Gyro یه هیروی رنج هستش که توانایی تولید دمیج های منطقه ای و یک هدفه رو داره داستان هیرو پس از عمری خدمت،افسر ارشد Aurel به قدر کافی.