RFID چیست و چه کاربردی دارد؟ - مدیاسافت

22 مه 2018 . دارو های با برچسب RFID را می توان در انبار های مختلف ردیابی کرد و استفاده .. برچسب RFID شامل منطق ثابت یا برنامه پذیر برای پردازش اطلاعات ... یک آنتن RFID در یک کوپلینگ دائمی (کوپلینگ وسیله ای برای محور کردن موتور و شفت پمپ ... از کد های چرخان و تایید هویت چالش-پاسخ(CRA) به طور متداول برای دفع.

برنامه های کاربردی چرخان از شفت چه,

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ آﺛﺎر ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺮآورد ارزش وا - صفحه اصلی

ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎ) ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ،. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي اﻗﺪام. ﻧﯿﺮوﮔﺎه. ﻫﺎ. ي ﺑﺮﻗﺎ. ﺑﯽ. در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ .. ﺑﺮاي اﻧﺮژي و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ، واﺣﺪ ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﺗﻮان اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، رزرو ﭼﺮﺧـﺎن و. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮ. ﮐﺎﻧﺲ ﺧﻮد ﺑﺮاﺑﺮ .. ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﺑﯿﻦ، ﺷـﻔﺖ. ﻣﻮﺟ. ﻮد در ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ.

مبانی یاتاقان های غلتشی - ppt video online download - SlidePlayer

یاتاقان های غلتشی: در این نوع یاتاقان نیرواز طریق عضو غلتان (ساچمه های کروی، استوانه . torque, a low power motor can be used for a line shaft running in ball bearing. .. به منظور یاتاقان بندی و هدایت مناسب محور چرخان به حداقل دو یاتاقان مستقر در .. a = 3 for ball bearings and a = 10/3 for roller bearings F = applied radial load.

ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ - سامانه اطلاع رسانی .

20 ژوئن 2017 . ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي در ﺣﺎل اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎي ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ .. ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﮐﺎرﺑﺮدي .. ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎري اﻧﻮاع ﻏﻠﻄﮑﻬﺎ و ﺷﻔﺖ.

دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین .

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات (۱۳۹۴) . تجزیه و تحلیل چالش های سازمانها برای استفاده از محاسبات ابری در برنامه های کاربردی . بررسی جریان سیال هیدرومگنتیک بر روی دیسک چرخان فشاری همراه با اثرات انتقال حرارت . طراحی و مدلسازی تیغه سکان سیستم رانش سطحی شفت متحرک.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه .

2 ژانويه 2011 . 247 - حل تشابهی جریان و انتقال حرارت بین دو سیلندر چرخان با سزعت .. 768 - بررسي نظام طراحي برنامه هاي درسي دوره هاي اموزش عالي علمي-كاربردي و ارائه .. 2225 - شبیه سازی فرآیند آهنگری داغ مهره سر شافت پلوس پژو 405 (چکیده)

اعضاي هيأت علمي: علي سررشته داري - دانشگاه صنعتی شاهرود

زمینه های توسعه فعالیت در حوزه انرژی های نو و تجدید پذیر به ویژه در حوزه جریان های باد و . برنامه تبدیل تصویر نمودار به داده (دیجیتایزر) (1388/3/11) .. تزریق حباب هوا در جریان مجاور یک قطعه استوانه ای چرخان"، مجله مهندسی مکانیک و هوافضا، جلد 4، . علمی کاربردی هوافضا، 1382; سررشته داري، علي عاطفی، غلامعلی، "تعیین مشخصه های.

سالیدورکز و نمونه‌های کاربردی شفت (Shaft) - وبلاگ فرادرس

12 مارس 2018 . در این قسمت علاوه بر نمونه‌های تمرینی، در مورد شفت و انواع آن مطالب مفیدی ارائه . (Solidworks) خواندیم و تعدادی تمرین کاربردی جهت آشنایی ارائه شد. . دادن «flat drive belts» از پولی محرک روی پولی چرخان متوقف می‌شوند. . موضوعات را داشته باشید؛ شاید آموزش های زیر نیز برای شما مفید باشند: . آموزش های برنامه نویسی.

راهنمای استفاده از ویسکومتر گوی غلتان راهنمای استفاده از ویسکومتر .

در یک سیال جاری (درحال حرکت)، که لایه های مختلف آن نسبت به یکدیگر جابجا .. با روشن شدن آن شفت موتور به چرخش در آمده و همزن که در حمام وجود دارد را به حرکت در می آورد. .. 9.999, 99.99, 999.9 ثانیه می باشد و مقادیر دیگر کاربردی در ویسکومتر ندارد.

رسم فنی تخصصی

4874/15 دفتر برنامه ریزی و تأليف آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش، ارسال فرمایيد. . به خودآموز بودن آن، اس تفاده از تصاویر قطع ات صنعتی )کاربردی(به منظور ... ﺷﺎﻓﺖ. ﻭ ﺗﻮﭘﻰ. ﻰ ﺍﺟﺰﺍﻯ. ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍ. ﺍﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ. ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ. 15. جدول پیشنهادی بودجه بندی.

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی .

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک (۱۳۹۳) .. اتوماسیون صنعتی توسط کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی . حل دقیق معادلات ناویر استوکس برای جریان سیال نیوتونی در اطراف دیسک صاف و چرخان با سرعت زاویه ای وابسته .. بادی با ژنراتور تغذیه دوگانه و توربین دو جرمه در مقایسه با شفت معمولی.

جدیدترین خبرهای شهرستان منوجان | خبر فارسی

نماینده مردم شهرستان های کهنوج، قلعه گنج، رودبار، منوجان و فاریاب در مجلس بیان داشت: ... 1303016205 بهسازی محور ملاسرا- شفت- زنجان چهار خطه کردن محور ملاسرا- شفت- زنجان . اولویت حضور در مناطق محروم است، بیان داشت: برنامه های استانی هفته دولت شامل . معاونت تبلیغ و امور کاربردی حوزه های علمیه شهرستان بشاگرد افزود: طلاب این.

پهنه‌بندی توان‌های محیطی گردشگری استان مازندران در جهت توسعه اکوتور

پهنه بندی توان های محیطی گردشگری استان مازندران در جهت توسعه اکوتوریسم. صادق هادیزاده زرگر . در هر کشوری نیازمند مدیریت و برنامه ریزی مؤثر در این حوزه است. هدف از این پژوهش، . این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این .. شناخت توان های محیطی گردشگری شهرستان شفت. جهت توسعه.

عیب یابی از راه دور ماشینهای دوار بر پایه ارتعاش - پژوهشگاه علوم و .

موضوع: علوم و علوم کاربردی > مهندسی مکانیک . برای این امر سیگنال های ارتعاشی مربوط به یک محور دوار سالم و یک محور دوار معیوب را در شرایط . ماشین‌آلات چرخان |.

معنی محور - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی محور = آسه، قطب، مدار، مرکز، اساس، پایه، پی، مبنا، راه، جاده، شافت، قطر، خط . تکنولوژی برتر در برنامهنویسی: مجموعهای تجاری از برنامههای کاربردی برای.

کارنامه پژوهشی سال 1382 - پژوهشگاه نیرو

ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﺮﺳﻨﺠﻲ ﮊﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻲ. ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ... ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ١٣٨٢. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ. ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ .. ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻋﻴﻮﺏ ﻧﺎﻣﻴﺰﺍﻧﻲ، ﻋﺪﻡ ﻫﻢ ﻣﺤﻮﺭﻱ، ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﺷﻔﺖ، ﺳﺎ. ﻳﺶ، ﻟﻘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ،.

مبانی یاتاقان های غلتشی - ppt video online download - SlidePlayer

یاتاقان های غلتشی: در این نوع یاتاقان نیرواز طریق عضو غلتان (ساچمه های کروی، استوانه . torque, a low power motor can be used for a line shaft running in ball bearing. .. به منظور یاتاقان بندی و هدایت مناسب محور چرخان به حداقل دو یاتاقان مستقر در .. a = 3 for ball bearings and a = 10/3 for roller bearings F = applied radial load.

آموزش ساخت : گیره تراشکاری بسازید | ساختنی

26 جولای 2015 . مرداد ۴, ۱۳۹۴ عاطفه اسدزادهبیرون از خانه, چگونه بسازیم, کاربردیبدون دیدگاه. اگر شغل تان . هر دو زبانه گیره میله های استیل با عرض 5.8 سانتیمتر هستند. زبانه ثابت 1.27 . صفحه گیره را باید طوری بسازید که روی یک بست شفت بزرگ چفت شود. .. 380,000 ریال; مجموعه آموزشی ربات برنامه پذیر. نمره 3.00 از 5.

آموزش تعمیر مایکروویو, { راهنمای تعمیر مایکروویو } ipemdad

بیشتر کوپلر ها دهانه هایی D شکل دارند که توسط آن به شفت موتور وصل می شود. .. بیشتر مدل های مایکروویو دارای یک سینی شیشه ای دایره شکل چرخان هستند که توسط یک کوپلر که توسط موتور کار می کند . تعویض فیلتر زغالی را هر چند وقت یه بار انجام داده و جز برنامه روتین سرویس لوازم خانگی خود قرار دهید. ... خیلی خوب و کاربردی

ليست پايان نامه - دانشگاه اصفهان

8, موجود - کارشناسی, 1372, مهندس امين جواهري, مرندي،عليرضا, مقيم نمودن برنامه ها در حافظه به ... ارائه روش هاي كاربردي Testing در مهندسي نرم افزار به همراه پياده سازي اين روش در .. عليمرادي، مريم, معادلات ديناميكي و كنترل وضعيت ماهواره اي سه محوره و چرخان, 4/71 .. احمدی ، مجتبی, طراحی چرخدنده های مخروطی تحت زوایای مختلف شافت, 7/31.

مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق - سیویلیکا

نمایش و دانلود مقالات PDF هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق . آنالیز ولتاژهای شفت و جریان های عبوری از یاتاقان ها در ژنراتورها- مدلسازی و ارائه راهکار . ارائه مدلی کاربردی از نحوه پیاده سازی الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در نیروگاه ها . افزایش راندمان زیست محیطی سیستم دیسک های بیولوژیک چرخان تصفیه فاضلاب بر.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﺎرت و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﻲ ﮔﺮوه

21 مارس 2009 . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي. : ﺗﻬﺮان . 1345653868. EMAIL: INFOIRANTVTO.IR. دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. درﺳﻲ . ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي. ﺑﺎ . و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار .. اﻳﺠﺎد ﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﻳﺎ ارﺗﻔﺎع. ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت. ) و اﺟﺮاي آن. 10-3. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر shaft.

آموزش ساخت : گیره تراشکاری بسازید | ساختنی

26 جولای 2015 . مرداد ۴, ۱۳۹۴ عاطفه اسدزادهبیرون از خانه, چگونه بسازیم, کاربردیبدون دیدگاه. اگر شغل تان . هر دو زبانه گیره میله های استیل با عرض 5.8 سانتیمتر هستند. زبانه ثابت 1.27 . صفحه گیره را باید طوری بسازید که روی یک بست شفت بزرگ چفت شود. .. 380,000 ریال; مجموعه آموزشی ربات برنامه پذیر. نمره 3.00 از 5.

سالیدورکز و نمونه‌های کاربردی شفت (Shaft) - وبلاگ فرادرس

12 مارس 2018 . در این قسمت علاوه بر نمونه‌های تمرینی، در مورد شفت و انواع آن مطالب مفیدی ارائه . (Solidworks) خواندیم و تعدادی تمرین کاربردی جهت آشنایی ارائه شد. . دادن «flat drive belts» از پولی محرک روی پولی چرخان متوقف می‌شوند. . موضوعات را داشته باشید؛ شاید آموزش های زیر نیز برای شما مفید باشند: . آموزش های برنامه نویسی.

نرم افزار ABAQUS [بایگانی] - ApplyAbroad Forum

4 سپتامبر 2008 . abaqus یه نرم افزاری که در بعضی زمینه های جامداتی بهتر عمل میکنی، بازم اگه . میکنم برای تعریف فنر در دو جهت دیگه X,Y، همه اش خطا میده برنامه Abaqus. ... پروژه بنده در مورد تولید حرارت بین دو شفت در اثر چرخش یکی از این شفت ها هست. . تشابهش اینه که یه قلم چرخان میاد با اصطحکاکش در نزدیکیه درز دو ورق مس و.

موتور بخار چگونه کار می‌کند؟ - به زبان ساده - وبلاگ فرادرس

23 ژوئن 2018 . برنامه نویسی را پروژه محور بیاموزید . آموزش های ویدئویی منابع کنکور کارشناسی ارشد .. turbine) شامل یک سری از دیسک‌های چرخان نصب شده روی یک شفت است که به آن‌ها «روتور» (rotors) می‌گویند. . در صورتیکه مطلب بالا برای شما مفید بوده است، احتمالاً آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز برایتان کاربردی خواهند بود.

كنترل مجله - مجله کنترل

های آغشته به نويز در شبکۀ عصبی بر پايه توابع . شفت. ژنراتورهای. سنکرون. با. استفاده. از. كنترلر. و. مقايسه. آنها. محمود سميعی مقدم .. کاربردی. در. علوم. مختلف. مرتبط. با. مهندسی. کنترل. و. ابزار. دقیق. یم. باشد .. بار اجرایِ برنامه آورده شده است.